Centre d'Especialitats Centre d'Especialitats

Presentació

És un centre de consultes externes pertanyent a Atenció Especialitzada del Departament de Salut Castelló, per tant, tots els professionals pertanyen a l'Hospital General de Castelló de la Conselleria de Sanitat. Va obrir les seves portes com a centre d'assistència sanitària en 1954 amb el nom de Consultori Falangista Miró, encara que popularment se li coneix com "la Casa Gran" o "Hort dels Corders". Des de 1986 es denomina Centre d'Especialitats Jaume I.

Té la seva entrada principal pel carrer Trullols n º 3, situada al districte postal 12001 de la ciutat de Castelló de la Plana.

En aquest edifici no només hi ha el CEE Jaume I. A la primera planta hi ha les dependències de la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat, i en la segona planta també està ubicada la Unitat de Diagnòstic precoç de Càncer de Mama que pertany a Salut Pública . Aquestes dues entitats no depenen del CEE Jaume I.
 

 

Telèfons útils i cita prèvia

 

Informació general: 964 399 500
Cita prèvia: 964 399 470 citacionji_hgucs@gva.es
Radiologia:   964 399 475
Servici d' Atenció

e Informació al
Pacient (SAIP):

964 399 484
Direcció: 964 399 503Organigrama


Direcció Mèdica:
Dª Rosa Gamón, subdirectora médic de l'Hospital General Universitari de Castelló

Direcció Infermeria:

Dª Antonia Valero. Directora d'Infermeria del Departament de Salut de Castelló
Dª Manuel Diago, adjunt d'Infermeria
Dª Mª Pilar Brell, supervisora d'Infermeria del ServicI de Radiodiagnòstic

Dirección Administrativa:
Dª Inmaculada Peris Segarra, cap de grup de personal no sanitari.
Dª Nieves García Martínez, cap d'equip d'Admissió.

 

 

Servicis
 

2ª PLANTA:

Servici de Radiodiagnòstic:
- 3 sales de radiologia convencional
- 2 sales de radiologia convencional amb telecomandament
- 1 ortopantomógrafo
- 1 densitómetro ossi.
- 1 ecógrafo d'alta resolució.

Servici de Traumatologia:
- 6 sales de consulta

Servici d'Hematologia:
- 2 sales de consulta per a control d'anticoagulació

3ª PLANTA:

Servici de Digestiu:
- 2 sales de consulta

Serviciode Ginecologia i Obstetrícia:
- 6 sales de consulta

Centre de Planificació Familiar
- 2 sales de consulta

En esta planta 3ª també està ubicat el Centre de Salud 9 d'Octubre.
 

4ª PLANTA:

Servici de Cirugia General:
- 1 sala de consulta amb sala auxiliar d'exploració.

Servici de Dermatologia:
- 2 salas de consulta

Servici d'Otorrinolaringologia:
- 2 sales de consulta, amb un audímetro.

Servici de Pneumologia:
- 2 sales de consulta.

Servici d'Odontologia:
- 1 sala de consulta

Servici d'Urologia:
- 2 sales de consulta
- 1 sala de capellans
- 1 sala de flujometría

Unitat de Documentació Clínica i Admissió:
- 4 despatxos

Servici d'Endocrinologia:
- 3 sales de consulta

Servici d'Atenció e informació al Pacient (SAIP):
- 3 despatxos
 

5ª PLANTA:

Servici de Cardiologia:
- 3 sales de consulta, amb un ecocardiógrafo

Servici de Pulmó y cor:
- 1 sala de consulta

Servici d'Oftalmologia:
- 6 sales de consulta, amb un retinógrafo i un campímetro.

Àrea de Direcció:
- 4 despatxos.

Àrea de vestuari i rober:
- 4 sales