Declaració d'Accessibilitat

La Conselleria de Sanitat Universali i Salut Pública s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (obri en una nova finestra).

 

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://castellon.san.gva.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per aquests motius:

 

a. Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018

 • Les pàgines no fan reajustament automàtic del text [requisit número 9.1.4.10 Reajustament del text d'UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit número 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019].
 • Alguns elements poden no tindre el contrast mínim per a una visualització amb visió reduïda [requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Pot haver-hi algunes imatges sense alternativa textual [requisit número 9.1.4.5 Imatges de textos d'UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019].
 • El propòsit d'alguns enllaços no es pot determinar a partir del mateix text de l'enllaç [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Encapçalats consecutius del mateix nivell (o superior) sense contingut entre ells o alguna associació explícita entre controls que no es realitza adequadament [requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes d'UNE-EN 301549:2019].
 • Alguns formularis no indiquen quins camps són obligatoris [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].
 • Algunes pàgines presenten errors d'edició com ara nesting incorrecte d'elements, ús de marcat propi de taules per a maquetació, elements fieldset que manquen d'etiqueta per a identificar el seu contingut, o algun salt en els nivells d'encapçalat [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, de la Norma UNE-EN 301549:2019].
 • Pot haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. 

b. Càrrega desproporcionada

 • No s'hi aplica.

c. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018  que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 16 de setembre de 2020 .

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 16 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment  per part d'aquest  lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Sistemes d'Informació per a la Salut.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 (obri en una nova finestra)  considerant les excepcions de l'RD 1112/2018.

L'assistència telefònica addicional per a persones amb discapacitat es pot tramitar a través del servei d'atenció telefònica del 012 (obri en una nova finestra) cridant al número de telèfon 963 866 000.

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00 a 19.00 hores, i a l'agost de 08.00 a 16.00 hores, excepte els dies festius d'àmbit nacional, festius de la Comunitat Valenciana, i els dies 24 i 31 de desembre.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 9.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.