Acerca de

Portal Corporatiu del Departament de Salut de Castelló

Este és el portal corporatiu del Departament de Salut de Castelló (DSCS), del Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS) i dels centres de salut i consultoris que a ell pertanyen i està destinat a la comunicació a Ciutadans i Professionals de la informació relativa a este departament.

 

Responsable

El contingut de este portal és responsabilitat del Departament de Salut de Castelló, a través del Gabinet de Comunicació del mateix. Per a dubtes i consultes, es pot contactar per correu electrònic: sugerencias_dscs@gva.es.

 

Accessibilitat

L'accessibilitat en un portal Web consistix a garantir l'accés a la informació i als servicis oferits en les seues pàgines sense limitació ni cap restricció per raons de discapacitat de qualsevol tipus o condicionants tècnics, havent de tindre en compte que moltes persones que accedixen a la informació inclosa en les nostres pàgines Web ho fan des de diferents dispositius i entorns.

 

A fi d'ajudar i facilitar l'accés a la informació, les pàgines Web han de complir una sèrie de pautes i recomanacions indicades pel grup de treball WAI (Web Accesibility Initiative) , que forma part del consorci de W3C (World Wide Web Consortium)

 

Tals pautes conformen un estàndard de fet en matèria d'accessibilitat a les pàgines Web que varien des del nivell 1 (A) , passant pel nivell 2 (AA) , fins al nivell 3 (AAA).

 

Este portal Web ha sigut desenvolupat per a satisfer tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2, aconseguint, en l'actualitat, el nivell A en la majoria de pàgines i el nivell AA en un gran percentatge d'elles.

 

Únicament el contingut d'algunes seccions específiques, per matèria del seu contingut, compta amb problemes lleus per a superar els test d'accessibilitat.

 

Utilització de recursos gràfics

Els recursos gràfics que s'han utilitzat per a l'elaboració del portal són de producció pròpia i per a la resta bé s'han adquirit els drets o s'ha utilitzat material llicenciat amb llicència Creative Commons que permet la seua utilització en este portal