Com contactar

Correu electrònic: cba_dscs@gva.es

 

Els professionals de l'Hospital General de Castelló

Preferentment a través del secretari del CBA, si no és possible, posant-se en contacte amb qualsevol altre membre.

 

Els pacients, usuaris o els seus representants

A través del Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), situat a la planta baixa de l'Hospital, al vestíbul principal (Telèfon 964 725 097).