COMITÈ DE BIOÈTICA ASSITENCIAL

Cartel Cuidados Paliativos

 

DESCARREGA EL PROGRAMA FENT CLIC A LA IMATGE

 

CLIC PER A INSCRIPCIONS

Què és el CBA?

Logo CBA

 

Descarregue el document de presentació del Comité de Bioètica Assistencial del Departament de Salut de Castelló.

 

El Comitè de Bioètica Assistencial (CBA) és un fòrum independent , format per professionals de diferents estaments de l'Hospital General Universitari de Castelló i del Departament de Salut de Castelló, metges, infermers, juristes, treballadors socials i representants dels usuaris, amb diferents ideologies però amb tolerància i respecte per l'opinió dels altres. Tots ells actuen amb caràcter voluntari .

El CBA és un òrgan consultiu, que realitza informes i recomanacions, però mai normes o ordres. Només actua en ser consultat sobre un cas concret i les decisions que s'adoptin no tenen caràcter vinculant .

L'objectiu del CBA és assessorar tant al personal sanitari com als pacients, usuaris o representants, sobre els aspectes ètics de l'assistència sanitària, sobretot quan sorgeixin conflictes de caràcter ètic. Es pretén millorar la qualitat de l'assistència sanitària, creant un entorn el més humà possible .

 

Entre les seves funcions es troba la protecció dels drets dels pacients i vetllar per les normes i el seu compliment pel que fa a:

  • Privacitat
  • Confidencialitat
  • Dret a la informació
  • Dret al rebuig terapèutic
  • Consentiment informat
  • Testament vital
  • Delegació de poder davant testimonis
  • Respecte a les creences personals