Funcions

  1. Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels protocols d'assaigs clínics, estudis observacionals i projectes d'investigació, la idoneïtat dels investigadors, l'adequació de les instal·lacions, així com la informació que es donarà als possibles subjectes d'investigació, el tipus de consentiment que anés a obtenir, i la forma en què aquesta informació sigui proporcionada.
  2. Avaluar les modificacions rellevants que es realitzin posteriorment en els protocols i realitzar un seguiment dels estudis que s'aprovin.
  3. Comunicar al Programa d'Estudis Clínics amb medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana (PECME) els protocols que s'aprovin i desestimin.
  4. Coordinar amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO) la gestió de les tasques administratives derivades de la realització dels estudis.
  5. Conèixer i avaluar l'abast de les compensacions ofertes als investigadors i als subjectes de la investigació, així com la forma en què aquesta informació sigui proporcionada.