Visió

Entenem la Mediació Intercultural Sanitària com una modalitat d'intervenció de terceres parts, en situacions sociosanitàries de multiculturalitat significativa, orientada cap a la consecució de resolució de conflictes de comunicació i barreres culturals en relació a l'assistència sanitària. Som conscients de la nostra autolimitació en el concepte donat el gran àmbit que el terme inclou.