COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA

DESCRIPCIÓ GRUPS DE TREBALL COMISSIÓ INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ CLÍNICA (CI2C)

Revisió Estudis → funcions anterior CIC → revisió d'estudis que no tinguen les característiques de CEIM:

 • Tot tipus de registres.
 • Tots els estudis no intervencionistes el principal factor dels quals d'investigació no siga ni un fàrmac ni un producte sanitari siga implantar-li actiu o no.

La Comissió d'Investigació haurà de cobrir tots aquells objectius i funcions, en material d'investigació, corresponents a estudis observacionals i que no siguen propis del (CEIM) que regulen els assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris.

Formació: tasques que potser les realitzen ja les unitats docents d'hospital i medicina familiar, però revisar els continguts de les formacions i buscar un altre tipus de cursos que complementen els ja oferits.

 • Definir temàtiques de formació: estadística, assajos clínics, escriure projecte d'investigació, innovació, patents, qualitat, bones pràctiques, presentació de resultats científics…
 • Definir i agendar programa formatiu (Unitats docents).

Comunicació, dinamització, aliances i finançament

 • Difusió a tots els centres, serveis i unitats del DS de les convocatòries de finançament externes i internes, programa formació.
 • Centralització de la comunicació dels resultats d'investigació i innovació.
 • Visibilitzar els resultats.
 • Memòria científica anual.
 • Definir activitats per a promoure l'activitat investigadora: premis, convocatòria interna de projectes del Dept. Salut.
 • Universitat: definir noves línies de col·laboració (pràctiques, TFG, TFM).
 • Empreses biotecnològiques i farmacèutiques: acords de col·laboració per a projectes investigació conjunts.
 • Altres Dept. Salut o centres clínics.
 • Organismes públics i privats, associacions pacients, Empreses.
 • Cerca de fonts de finançament recurrents.
 • Patrocinis, Donacions, mecenatges.

Infraestructures i digitalització

 • Inventari dispositius disponibles per a estudis clínics i normativa corresponent al dia.
 • Identificar infraestructures i recursos materials estratègics per a investigació en el Dept. Salut.
 • Digitalització de processos investigació (Informàtica ha de formar part d'aquest grup de treball).
 • Base de dades de publicacions, comunicacions, patents, projectes finançats, etc en el DS.
 • Memòria científica.
 • pàgina web del CIC, comunicació amb els investigadors.
 • Bases de dades per a investigació.
 • Repositori de programari per a investigació (ex. RedCap, Estadística, Bases de dades).