Comissió d'investigació e Innovació de Castelló - COMPOSICIÓ

COMISIÓN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CASTELLÓN - RELACIÓN MIEMBROS / GRUPOS

 

REVISIÓ ESTUDIS (SUBGRUPS)

Representant: Mª Mar Boix Sales                  

Jesús Lucas García  

 • Presidente CI2C

  Amparo Bernat Adell  

 • Infermeria

  Mª Dolores Belles Medall  

 •   Farmàcia Hospitalària

  Manuel Bellver Oliver  

 •   Cirurgia General y Digestiva                    

  Johissy L. Briones Estébanez  

 •   Cirurgia Vascular

  José Baleriola Julve  

 •   UDMFYC

  Laura Granel Villach  

 •   Cirurgia General y Digestiva

  Aurora Esteve Clavero

 •   Infermera  

  Mª Mar Boix Sales  

 •   Infermeria FYC

  Raimundo García Boyero  

 •   Hematologia

  

FORMACIÓ

Representant: Carmen Jovaní Casano

Jesús Lucas García

 •   Presidente CI2C

  Ángeles Sánchez Herrero

 •   Anàlisis Clíniques

  Aurora Esteve Clavero

 • Infermera

  Carmen Jovani Casano

 •   FED Pediatria

  Javier Reque Santivañez

 • Nefròleg

  Jose Baleriola Julve

 •   UDMFYC

  Juan Bou Esteller

 •   Adjunt Infermeria Hospital

  Mª Mar Boix Sales

 •   Infermeria FYC

  Ricardo Tosca Segura

 •   Infermeria FYC

 

 COMUNICACIÓ / DINAMITZACIÓ / ALIANCES / FINANCIACIÓ

  Representant: Adrián Germán Sánchez

  Adrián Germán Sánchez

 •   Med Adjunt Al·lèrgies i Urgències

  Carla Gimeno Escuder

 •   Infermera CS Fernando el Catòlic

  Carolina González Miño

 •   Cap de Secció UCINP

  Cristina Sorlí Clemente

 • Informàtica

  Inmaculada Fabregat Julve

 •   Direcció Infermeria AP

  Jose Ramón Pons Prades

 •   Direcció Médica - Nefrologia

  Juan Bou Esteller

 •   Adjunt Infermeria Hospital

  Raquel Tena Barreda

 •   Direcció Médica AP

 

INFRAESTRUCTURES Y DIGITALITZACIÓ

  Representant: Gerard Pitarch Bort

  Jesús Lucas García

 •   Presidente CI2C

Ángeles Sánchez Herrero

 •   Anàlisis Clíniques

  Antonia Valero Cardona

 • Infermeria

  Antonio Navarro Ballester

 • Radiodiagnòstic

  Bernardino Roca Villanueva

 •   Medicina Interna

  Cristina Sorlí Clemente

 • Informàtica

  Ernesto Enrique Miranda

 •   Al·lèrgia

  Gerard Pitach Bort

 • Dermatologia

  José Rafael Lázaro Santander

 •   Anatomia Patològica

  Laura Galarza Barrachina

 •   Medicina Intensiva

  Mª Dolores Linares Latorre

 •   Hematologia

  Mª Dolores Tirado Balaguer

 • Microbiologia

  Ricardo Tosca Segura

 • Pediatria

  Sergio García Muñoz

 • Farmàcia 

  Vicky Martí Martínez

 •   Cap d'Informàtica