Comissió d'investigació e Innovació de Castelló - FUNCIONS

DESCRIPCIÓ GRUPS DE TREBALL COMISSIÓ INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ CLÍNICA (CI2C)  

 • Revisió Estudis → funcions anterior CIC → revisió d'estudis que no tinguen les característiques de CEIM:
  • - Tot tipus de registres.
  • - Tots els estudis no intervencionistes el principal factor dels quals d'investigació no siga ni un fàrmac ni un producte sanitari siga implantar-li actiu o no.

 

La Comissió d'Investigació haurà de cobrir tots aquells objectius i funcions, en material d'investigació, corresponents a estudis observacionals i que no siguen propis del (CEIM) que regulen els assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris.

 

 • Formació: tasques que potser les realitzen ja les unitats docents d'hospital i medicina familiar, però revisar els continguts de les formacions i buscar un altre tipus de cursos que complementen els ja oferits.
  • - Definir temàtiques de formació: estadística, assajos clínics, escriure projecte d'investigació, innovació, patents, qualitat, bones pràctiques, presentació de resultats científics…
  • - Definir i agendar programa formatiu (Unitats docents).

 

 • Comunicació, dinamització, aliances i finançament
  • - Difusió a tots els centres, serveis i unitats del DS de les convocatòries de finançament externes i internes, programa formació.
  • Centralització de la comunicació dels resultats d'investigació i innovació.
  • - Visibilitzar els resultats.
  • - Memòria científica anual.
  • - Definir activitats per a promoure l'activitat investigadora: premis, convocatòria interna de projectes del Dept. Salut.
  • - Universitat: definir noves línies de col·laboració (pràctiques, TFG, TFM).
  • - Empreses biotecnològiques i farmacèutiques: acords de col·laboració per a projectes investigació conjunts.
  • - Altres Dept. Salut o centres clínics.
  • - Organismes públics i privats, associacions pacients, Empreses.
  • - Cerca de fonts de finançament recurrents.
  • - Patrocinis, Donacions, mecenatges.

 

 • Infraestructures i digitalització
  • - Inventari dispositius disponibles per a estudis clínics i normativa corresponent al dia.
  • - Identificar infraestructures i recursos materials estratègics per a investigació en el Dept. Salut.
  • - Digitalització de processos investigació (Informàtica ha de formar part d'aquest grup de treball).
  • - Base de dades de publicacions, comunicacions, patents, projectes finançats, etc en el DS.
  • - Memòria científica.
  • - pàgina web del CIC, comunicació amb els investigadors.
  • - Bases de dades per a investigació.
  • - Repositori de programari per a investigació (ex. RedCap, Estadística, Bases de dades).