Comissió de Teixits i Tumors

Aquesta comissió es va constituir formalment el 24 de setembre de 2009.

 

PRESIDENT  

D. Javier Escrig Sos.  FED Cirurgia General i Digestiva.

 

SECRETARI   

D. Juan Manuel Beltrán Garrido.  FED Medicina Preventiva. Responsable de Qualitat

 

SECRETARI 2   

Dª Soledad Ruiz Maquilón.  FED Medicina Interna.

 

VOCALS

D. José María Vera Román.   Cap Servei d'Anatomia Patològica.

D. José H. García Vila.  Cap Servei de Radiologia.

Dª Irene Brell Rodríguez.  Directora Econòmica del Departament.

D. Francisco Pérez Climent.   Director Mèdic.

D. Guillermo Cañigral Ferrando.  Cap Servei d'Hematologia i Hemoteràpia.

D. Carlos Andreu Mateu.  Metge Documentalista

D. Carlos Ferrer Albiach.  Director Institut Oncològic del CHPC.

D. Fernando Domínguez Prieto.   Infermer Hospital de dia.

Dª Patricia Martínez Pons,  Resident R3 Hematologia.

 

D'ella depenen una sèrie de comitès científics que es detallen en el següent apartat Comitès científics.