Composició del comitè departamental

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DEPARTAMENTAL

DE PRODUCTES FARMACÈUTICS (CDPF)

Data de constitució: 19 octubre 2010

 

President     

D. Francisco Pérez Climent   

Servei: Gerència   -  Caràcter amb que actuen: Gerent DSCS

 

Vicepresident     

Dª Beatriz Sánchez-Peral Sánchez

Servei:  Direcció Mèdica  -  Caràcter amb que actuen:  Directora Mèdic

 

Secretari     

Dª Irene Brell Rodríguez

Servei: Direcció Econòmica  -  Caràcter amb que actuen:  Directora Econòmica

 

Secretari suplent   

Dª Amparo Barreda Aznar

Servei: Responsable Sº Farmàcia At. Primària   -  Caràcter amb que actuen: Representant de la CUR

 

Vocals     

D. Francisco Villegas Estévez

Servei: Direcció Atenció Primària  -  Caràcter amb que actuen:   Director Mèdic AP

 

Dª Encarna Rodríguez Marín

Servei: Direcció Infermeria  -  Caràcter amb que actuen:  Directora d'Infermeria

 

D. Emilio Ibáñez Benages

Servei:  Jefe Sº Farmacia Hospitalaria   -  Caràcter amb que actuen:  Representant de la CFT

 

D. Raúl Ferrando Piqueres

Servei: FED Farmàcia Hospitalària   -  Caràcter amb que actuen:   Representant de la CFT

 

D. Mª Ángeles Roch Ventura

Servei:  R-3 Farmàcia Hospitalària   -  Caràcter amb que actuen:   Representant de la CFT

 

Dª Marián Bonet Deán

Servei: FED Sº Farmàcia At. primària  -  Caràcter amb que actuen:   Representant de la CUR

 

Dª Adelina Corbacho Godes

Servei:  JZB CS Benicàssim   -  Caràcter amb que actuen: Representant de la CUR

 

Dª Inmaculada Andrés Pauls

Servei:  JZB CSI Grau Castelló   -  Caràcter amb que actuen:  Designat pel gerent

 

D. Carlos Vilar Fabra

Servei:  FED Neurologia   -  Caràcter amb que actuen:  Designat pel gerent

 

D. José Aldasoro Martín

Servei:  Cap Secció ORL -  Caràcter amb que actuen:  Designat pel gerent

 

TOTAL: 14 membres

 

Observacions:

Amb caràcter ordinari, i sense perjudici de les excepcions que s'anunciaran en temps i forma, el CDPF disposarà d'una seu estable per a les seves reunions, amb el següent detall:

Seu reunions: Sala mòbil del vestíbul principal del HGCS

Dia reunió:     Quart divendres del mes de maig i novembre

Hora:     13:00 h