Consell de salut

 CONTACTE

consellsalut_dscs@gva.es

_________________________________________________________________

 

El Consell de Salut és un òrgan de participació comunitària, creat el 2006, i les seves principals funcions són la consulta i seguiment de la gestió del Departament de Salut de Castelló. Aquest òrgan es regeix per la Llei d'Ordenació Sanitaria.Los membres d'aquest Consell es reuneixen cada 6 mesos.

 

El Consell està format per 15 membres, i la seva composició és multidisciplinar. Doncs compta amb representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dels ajuntaments del Departament, de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en el sector sanitari, de les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns i dels col·legis professionals sanitaris.

 

Composició:

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Miguel Alcalde Sánchez. Gerent del Departament

Fernando M. Vivas López. Director Econòmic del Departament

Vicente Cabedo García. Cap de zona bàsica del CS Barranquet

Pilar Pérez Rodríguez. Directora d'Infermeria de l'Hospital La Magdalena

Josep Maria Coma Beneito. Coordinador Veterinari de Salut Pública de Castelló

 

Ajuntaments del Departamento.

Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Sara Usó Alia. Regidora Aj. Castelló de la Plana

Mª José Pallarés Castelló. Tinent Alcalde Aj. Borriol

Susana Marqués Escoin. Alcaldessa de Benicàssim

 

Organitzacions empresarials més representatives

Fernando Ríos Ruiz. CIERVAL

Serafín Oliva García. CIERVAL

 

Organitzacions sindicals més representatives

José María Calás Sierra. CEMSATSE

Jordi Sempere Soler. SIMAP-Intersindical

 

Organitzacions de consumidors, usuaris i veïns més representatives

José Ignacio Dordá Querol. CAVE-COVA

Mª Dolores Climent del Pino. Asociación Amas de Casa y Consumidoras Lledó

 

Col·legis professionals sanitaris

Jose Antonio Herranz Martínez. Col·legi de Metges de Castelló