DECLARACIÓ D'INTERESSOS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

INSTRUCCIÓ: 1/2017

ÓRGAN DEL QUAL EMANA: Secretaria Autonómica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

DATA: 17/01/2017

ASSUMPTE: declaració d'interessos en relació amb les organitzacions, societats i empreses sanitaries

DESTINATARIS: totes les persones que participen en comités/comissions o grups d'experts que exercisquen accions que puguen influir en la presa de decisions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o les institucions dependents d'aquesta

Descarregue-la ací