Documentació clínica y admissió

UNITAT DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA I ADMISSIÓ

La Unitat de Documentació Clínica i Admissió és la responsable de gestionar i coordinar les peticions assistencials al Departament de Salut de Castelló, atenció en urgències, ingrés, trasllat i autorització administrativa de l'alta i demanda d'assistència especialitzada en atenció ambulatòria. Gestiona la custòdia i moviments de la història clínica dels pacients. Gestiona la biblioteca i hemeroteca científica. Garanteix el tractament i l'anàlisi de la informació que possibilita els processos de gestió, docència i investigació, cooperant amb les Comissions de Qualitat del Departament i confeccionant informació epidemiològica i de morbiditat.

 

Accedisca als serveis per a professionals (Intranet)