Inici

El Departament de Salut de Castelló desenvolupa una rellevant activitat docent amb acreditació per a la formació de Metges Interns Residents, Farmacèutics Interns Residents, i Infermers Interns Residents.

La Comissió de Docència és l'òrgan col·legiat al qual correspon organitzar la formació, supervisar la seua aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i és en este sentit, que facilitarà la integració de les activitats formatives amb les assistencials ordinàries del Departament de Salut de Castelló, en la planificació professional al costat dels diferents òrgans de direcció.
 

Ubicació i contacte

La secretaria de la Comissió de Docència està situada en la planta baixa de l'edifici annex.

CONTACTE:

 • COMISSIÓ DOCÈNCIA MEDICINA ESPECIALITZADA HOSPITALÀRIA:

ALTRES CONTACTES RELACIONATS AMB LA DOCÈNCIA:

 • UNITAT DOCENT FAMILIAR I COMUNITÀRIA (Medicina i Infermeria)
  • Pàgina web: unitatdocentcastello.wordpress.com
 • UNITATS DOCENTS SITUADES EN LA EVES:
  • Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral (Medicina i Infermeria)
   • Telèfon: 963131544
  • Unitat Docent d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrones)
   • Telèfon/s: 963131577 – 963131599