Hospital Accessible SAAC


 

 

Els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) són formes d'expressió diferents al llenguatge parlat, que tenen com a objectiu augmentar (augmentatius) i/o compensar (alternatius) les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb discapacitat

Entre les causes que poden fer necessari l'ús d'un SAAC trobem la paràlisi cerebral (PC), la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista (TEA), les malalties neurològiques com ara l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), l'esclerosi múltiple (EM) o el pàrkinson, les distròfies musculars, els traumatismes crani-encefàlics, les afàsies o les pluridiscapacitats de tipologies diverses, entre moltes altres

El Departament de Salut de Castelló aposta per una comunicació integrativa per a tota la ciutadania amb la inclusió progressiva de pictogrames en els serveis i consultes Pots accedir al nostre web per a obtindre les fitxes i més informació sobre el projecte SAAC Salut

 

 

PICTOGRAMES I RECURSOS ASSITENCIALS