Missió, Visió i Valors

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Del Departament de Salut de Castelló

 

MISSIÓ

 

La missió del Departament de Salut de Castelló és prestar l'atenció sanitària integral que precisen els nostres pacients, en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada, garantint la continuïtat assistencial de manera eficient en l'ús dels recursos disponibles, segura i de qualitat. Així com, la docència *pre i postgrau en l'àmbit de les Ciències de la Salut; i, la formació contínua i la investigació dels nostres professionals compromesos en la seua funció.

 

VISIÓ

 

La visió del Departament de Salut de Castelló és la de ser líder en els serveis que presta, referent de la societat, que es distingisca per proporcionar als seus pacients un servei assistencial i tecnològic de qualitat, que de resposta a les seues necessitats i expectatives; per ser la millor alternativa per als professionals per les possibilitats de formació, recerca i desenvolupament que ofereix, i pel compromís de l'organització amb el pacient, familiars i professionals, de facilitar les millors condicions per al seu assoliment.

 

VALORS

 

Compromís amb el pacient.Som un equip humà compromés amb els pacients i familiars als quals servim, eix central de la nostra missió, procurant que la humanització en el tracte, impregne tots els actes assistencials, millore la qualitat de les cures i la comunicació i informació amb el pacient.

 

Confidencialitat i respecte a l'autonomia en la relació metge-pacient, en tots els àmbits assistencials.

 

Professionalitat i integritat. Són valors que distingeixen l'actuació del personal del Departament, el nostre principal actiu, que facilita i fomenta la competència, la confiança, la comunicació i implicació, el treball en equip per a aconseguir els nostres objectius, la responsabilitat i la millora del clima laboral.

 

Compromís amb la docència, formació i investigació. El Departament promou totes les accions necessàries per a destacar en aquestes activitats, tenint com a objectiu la cerca de l'excel·lència.

 

Foment de la participació ciutadana. Som una organització oberta a la societat, que fomenta la seua participació en les nostres estructures: Voluntariat, Consell de Salut, Associacions de pacients, Comité de Bioètica Assistencial, *CEIC, etc., com a garantia de mutu coneixement i lleial col·laboració.

 

Responsabilitat Social. . Som una organització amb vocació de servei públic, aportant els nostres coneixements, capacitat de gestió i iniciatives en benefici de la societat, en la resolució dels seus problemes de salut; solidària i respectuosa amb el medi ambient.

 

 (Comissió de Direcció, Acta 17/2009, 7 Octubre)