NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

El servei de Neurofisiologia Clínica del Hospital General Universitari de Castelló atén la realització de les exploracions neurofisiològiques i estudi de las patologies de la son dels pacients adults y en edat pediàtrica del Departament de Salut de Castelló i del Departament de Salut de Vinaròs. Te acreditació docent per a la formació de metges especialistes en Neurofisiologia Clínica des de 1991. El servei està ubicat a la zona de consultes externes (planta 1a, consulta número 1) La activitat del servei està dividida en las següents unitats funcionals:

 • Electroencefalografia (EEG)
 • Electromiografia (EMG)
 • Potencials Evocats (PE)
 • Monitoratge Intraoperatori (MIO)
 • Unitat del son
   

La Unitat del Son en una unitat multidisciplinària funcionalment compartida amb el servei de Pneumologia, està situada a la planta 3E.

Els estudis EEG de los pacients pertanyents al Departament de Salut de Vinaròs, es registren al mateix hospital i es revisen i informen por telemetria des de l'Hospital General Universitari de Castelló.

 

Telèfon contacte: 964 726606

Fax: 964726330

 

Recursos humans:

 

Cap de Servei

 • Dr. José Vicente Orenga Orenga

 

Facultatius Especialistes de Departament

 • Dra. María Jesús Estarelles Marco (Tutora MIR)
 • Dra. Sonia Carratalá Monfort
 • Dra. Alina Denisa Ghinea
 • Dra. Silvia Parra Escorihuela
 • Dra. Juan José Ortega Albás (Unitat del son)

 

Metges Residents

 • Dra. Antonio Joaquín Gomis Devesa     MIR-4
 • Dra. Inés Barreda Altaba                        MIR-3
 • Dra. Dayana Elianda Leal Galicia            MIR-2

 

Infermeria

 • María Teresa Bolos Beltrán
 • Gloria Tárrega Galmes
 • Rosa María Tena Betoret
 • Ricardo Rufino Bey
 • Mari Carmen Ferreres Comes (Hospital Comarcal Vinaròs)

 

Personal administratiu

 • Herminia Soldevila Blasco
 • Patricia González Yuste

 

Cartera de serveis:

 • Electroencefalografia
  • - EEG convencional
  • - Vídeo-EEG 
  • - Vídeo-EEG amb poligrafia
  • - Vídeo-EEG amb privació del son
  • - Vídeo-EEG-PSG diürna
  • - EEG per al diagnòstic de mort cerebral
 • Electromiografia
  • - EMG-ENG convencional
  • - EMG quantitatiu
  • - EMG de fibra simple voluntària i estimulada
  • - Estimulació nerviosa repetitiva
  • - Reflexologia
  • - EMG par estudi del tremolor
  • - EMG per control administració toxina botulínica
 • Potencials Evocats
  • - Potencials evocats auditius de tronc de l'encèfal. PEAT 
  • - Corba Audiomètrica per PEAT
  • - Potencials evocats visuals. PEV-Flash/Pattern
  • - Electroretinograma. ERG-Flash/Pattern
  • - Potencials evocats somatosensorials. PESS
  • - Potencials evocats cognitius
  • - Potencials evocats multimodals en el diagnòstic de mort cerebral
  • - Estimulació magnètica transcranial. Estudi conducció motora central
 • Monitoratge Intraoperatori
  • - MIO tumor cerebral
   • - MIO tronc cerebral
   • - MIO medul·la
   • - MIO arrels lumbosacres, cervicals i toràciques
   • - MIO nervi perifèric