PARTS DE BAIXA

Guia informativa per a descarregar-me els parts d'incapacitat laboral temporal

Accés directe a la descàrrega d'incapacitat laboral temporal

REQUISITS:

-Certificat digital vàlid

-Usuari registrat en Cl@ave: Cl@ve PIN o Cl@ave permanente