PERSONAL DEL SERVICIO

Personal del servicio

En la Unidad trabajan:

  • 1 Jefe de servicio
  • 1 Supervisora
  • 17 Matronas
  • 5 residentes de matrona
  • 11 Tecnico en cuidados axiliares de enfermería (TCAE)
  • 32 Obstetras
  • 8 residentes de ginecología