Presentació


 

Sanitàriament, la província de Castelló es divideix en 4 Departaments de Salut depenents de la Conselleria de Sanitat. Cada Departament integra l'assistència sanitària d'Atenció Primària i Hospitalària.

El Departament de Salut de Vinaròs, al nord, té com a capçalera l'Hospital Comarcal de Vinaròs. El Departament de Salut de Castelló assumeix la part central de les comarques de la província, amb l'Hospital General a la ciutat de Castelló de la Plana, mentre que el Departament de Salut de la Plana cobreix l'atenció de la part més septentrional de la província, amb l'Hospital de la Plana a Vila-real.

El Departament de Salut de Castelló cobreix l'assistència sanitària d'unes 300.000 persones i compta amb l'Hospital General Universitari de Castelló, el Centre d'Especialitats Jaume I; dos Centres de Salut Integrats; 25 centres de salut; 33 consultoris auxiliars i més de 2.800 persones en plantilla.

El decret llei 2/2024, de 21 de febrer, de mesures extraordinàries dirigides a garantir l'assistència sanitària integral i en condicions d'equitat en el Sistema Valencià de Salut, estableix Agrupacions Sanitàries Integrades (ASI) a la Comunitat Valenciana. Cada ASI es constitueix com una entitat organitzativa en la qual queden integrats els centres hospitalaris i d'atenció primària dels departaments de salut que la integren, amb la finalitat de contribuir a garantir la continuïtat assistencial, l'equitat en l'accés, l'eficiència de les carteres de servei, una major qualitat en l'atenció i l'optimització de resultats en el seu territori d'acció.

L'ASI de la província de Castelló agrupa els departaments de salut de Vinaròs, Castelló i la Plana, sota la gerència de Raul Ferrando Piqueres, gerent del Departament de Salut de Castelló.