Comissió Acadèmica de Títols (C.A.T.)

La Comissió Acadèmica de Títols és l'òrgan ordinari de coordinació dels processos d'ensenyament-aprenentatge de la Titulació.

FUNCIONS:

Segons els Estatuts de la Universitat de València de 2006 (art. 34.c), té com a funció organitzar la docència, coordinar-la i supervisar-la d'acord amb el Pla d'Estudis.

Les tasques específiques són de tres tipus:

 

  1. Programació
    Conjunt d'activitats mitjançant les quals s'estableix el pla d'actuació en cada curs acadèmic per dur a terme els objectius de la titulació.
  2. Coordinació
    Conjunt d'activitats mitjançant les quals es concreta i harmonitza la intervenció de les diferents àrees de coneixement, professorat i agents que participen en el procés formatiu.
  3. Supervisió
    Conjunt d'activitats mitjançant les quals s'assegura la qualitat de la titulació.


 

Composició Curs Acadèmic 2020/2021
 

 

Aurora Esteve Clavero Presidenta (Directora)
Luz Mª Roca Dobón Secretària (Jefa d'Estudis)
Cosme López Cejudo Vocal (Profesor)
Mª Victoria Andreu Guillamón Vocal (Profesora)
Adrià Blanch Montoliu Vocal (Alumno)