Consell de salut

El Consell de Salut és un òrgan de participació comunitària, creat el 2006, i les seves principals funcions són la consulta i seguiment de la gestió del Departament de Salut de Castelló. Aquest òrgan es regeix per la Llei d'Ordenació Sanitaria.Los membres d'aquest Consell es reuneixen cada 6 mesos.

 

El Consell està format per 15 membres, i la seva composició és multidisciplinar. Doncs compta amb representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dels ajuntaments del Departament, de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en el sector sanitari, de les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns i dels col·legis professionals sanitaris.

 

Composició:

 

Representació de

 

Nom i cognoms

Càrrec institucional

 

Conselleria de Sanitat

Universal i Salut Pública

Miguel Alcalde Sánchez 

Gerent del Departament 

Fernando M. Vivas López

Director Econòmic del Departament

Vicente Cabedo García

Cap de zona bàsica del CS Barranquet

Pilar Pérez Rodríguez

Directora d'Infermeria de l'Hospital La Magdalena

Josep Maria Coma Beneito

Coordinador Veterinari de Salut Pública de Castelló

Ajuntaments del Departamento

 

Federació Valenciana de

Municipis i Províncies

Sara Usó Alia

Regidora Aj. Castelló de la Plana

Mª José Pallarés Castelló

Tinent Alcalde Aj. Borriol

Susana Marqués Escoin

Alcaldessa de Benicàssim

Organitzacions empresarials

més representatives

Fernando Ríos Ruiz

CIERVAL

Serafín Oliva García

CIERVAL

Organitzacions sindicals

més representatives

José María Calás Sierra 

CEMSATSE

Jordi Sempere Soler   

SIMAP-Intersindical

Organitzacions de

consumidors,

usuaris i veïns

més representatives

José Ignacio Dordá Querol

CAVE-COVA

Mª Dolores Climent del Pino

Asociación Amas de Casa y Consumidoras Lledó

Col·legis professionals

sanitaris

Jose Antonio Herranz Martínez

Col·legi de Metges de Castelló

 

 TOTAL : 15 membres