Biblioteca

L'objectiu de la Biblioteca és d'ajudar els alumnes del Centre en el seu estudi i aprenentatge.

Horari
 

Sala de lectura: Préstec de material bibliogràfic
De dilluns a divendres de 8 a 20 h. De dilluns a divendres de 8 a 15 h.


Xarxa Wifi

   El Centre disposa de xarxa WIFI a tot l'establiment

Normativa

   Es sol·licitaran al personal administratiu de l'Escola a secretaria.
   El préstec tindrà una durada màxima de tres dies, renovables.
   El nombre màxim de materials prestats no excedirà de dos per alumne/a.