ORGANIGRAMA

Composició Comisió de Docència Hospital General Universitari de Castelló

(MARÇ 2022)

 


Estructura Membres Adscripció actual
Presidenta

Dª Flavia Pronzato Cuello

Servei Pediatria

Hospital General U. Castelló

Vicepresident
D. Ricardo Tosca Segura
Gerent Hospital General de Castelló
Representant de la Comunitat Autònoma
Dª Mª Jesús Juan Sanz

Inspecció Mèdica. Direcció Territorial Sanitat Castelló

Representant de la Unitat Docent D. José Baleriola Julvez Unitat Docent Medicina Familiar i Comunitaria
Representant d'estudiants grau UJI Dª Elena Sorli Clemente

Servei Oftalmologia. Hospital General U. Castelló.

Representant de Subcomissió de enfermeria Especialitzada
Dª Eva Arconada Sans
Servei Obstetricia i Ginecologia.
Hospital General U. Castelló
Representant de Medicina del Treball
Dª Angelina Martín Herrera
Coordinadora Formació MIR Medicina del Treball
Representants dels tutors
Dª Gloria Gil Grangel
Bloc Matern infantil
Servei Pediatria i sus AA.EE.
Hospital General U. Castelló
D. Raúl Ferrando Piqueres
Bloc Serveis Centrals
Serveu Farmàcia Hospital General U. Castelló
Dª Mayerling Suriano
Bloc Serveis Quirúrgics
Servei Oftalmologia Hospital General U. Castelló
D. Manuel Laguna Sastre
Bloc Serveis Quirúrgics
Servei Cirugia Gral. i Apto. Digestiu. Hospital General U. Castelló
Representants dels Residents
Dª Carmen Arveras Martínez
Bloc Serveis Médics. R2
Servei Cardiologia.
Hospital General U. Castelló
D. Luis Cuñat Navarro
Bloc Serveis Quirúrgics. R2
Servei Cir. Ort. i Trauma Hospital General U. Castelló
D. Vicente Esteve López
Bloc Serveis Centrals. R1
Servei Farmàcia H.
Hospital General U. Castelló
Dª Cristina Barreira Barreal
Bloc Materno-Infantil. R2
Servei Pediatria i les seus AA.EE.
Hospital General U. Castelló
D. Guillem Olivert Lázaro
MFYC. R2
C. S. Borriol
Vocals D. Raimundo García Boyero Servei Hematologia. CEIC Hospital General U. Castelló
Dª Ester Picazo Domingo Servei de Urgències Hospital General Universitari Castelló
D. Juan Bou Esteller

Adjunt Docència

Direcció d'Infermeria.

D. Gerard Pitarch Bort
Servei Dermatologia
Hospital General U. Castelló

 

Sel·leccione la secció desitjada