Dades del centre

UP nº 1. Referent dels Departaments de Vinaròs, Castelló i La Plana

Ubicada a l'Hospital Universal General de Castelló

Responsable: Carmen Bellido Cambrón

Metge del Treball: Ana Isabel Arizón Benito

Infermeres: Maria Ana González Ruiz
                        Carmen Altava Padilla

Tècnic Superior Higiene: Raúl Forcén Moreno
Tècnic Superior Seguretat: Francisco Celdrán Martínez
Tècnic Superior Ergonomia: Joan Franco González
Tècnic Intermedi PRL: Sergio Villar del Saz Martín

Secretaria: Laura Gual Chiva

Telèfon: 964 726 782

UP nº 1. Referente de los Departamentos de Vinaròs, Castelló y La Plana

Ubicada en el Hospital Universal General de Castelló

Responsable: Carmen Bellido Cambrón

Médico del Trabajo: Ana Isabel Arizón Benito

Enfermeras: Maria Ana González Ruiz
                 Carmen Altava Padilla

Técnico Superior Higiene: Raúl Forcén Moreno
Técnico Superior Seguridad: Francisco Celdrán Martínez
Técnico Superior Ergonomía: Joan Franco González
Técnico Intermedio PRL: Sergio Villar del Saz Martín

Secretaria: Laura Gual Chiva

Teléfono: 964 726 782