Composició del comitè departamental

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DEPARTAMENTAL

DE PRODUCTES FARMACÈUTICS (CDPF)

Data de constitució: 19 octubre 2010


 

COMPOSICIÓ NOM I COGNOM
SERVEI
CARÀCTER AMB QUE ACTUEN
President D. Francisco Pérez Climent
Gerència
Gerent DSCS
Vicepresident Dª Beatriz Sánchez-Peral Sánchez
Direcció Mèdica
Directora Mèdic
Secretari Dª Irene Brell Rodríguez
Direcció Econòmica
Directora Econòmica
Secretari suplent Dª Amparo Barreda Aznar
Responsable Sº Farmàcia At. Primària
Representant de la CUR
Vocals D. Francisco Villegas Estévez
Direcció Atenció Primària
Director Mèdic AP
  Dª Encarna Rodríguez Marín
Direcció Infermeria
Directora d'Infermeria
  D. Emilio Ibáñez Benages
Jefe Sº Farmacia Hospitalaria
Representant de la CFT
  D. Raúl Ferrando Piqueres
FED Farmàcia Hospitalària
Representant de la CFT
  D. Mª Ángeles Roch Ventura
R-3 Farmàcia Hospitalària
Representant de la CFT
  Dª Marián Bonet Deán
FED Sº Farmàcia At. primària
Representant de la CUR
  Dª Adelina Corbacho Godes
JZB CS Benicàssim
Representant de la CUR
  Dª Inmaculada Andrés Pauls
JZB CSI Grau Castelló
Designat pel gerent
  D. Carlos Vilar Fabra
FED Neurologia
Designat pel gerent
  D. José Aldasoro Martín
Cap Secció ORL
Designat pel gerent


TOTAL: 14 membres

Observacions:

Amb caràcter ordinari, i sense perjudici de les excepcions que s'anunciaran en temps i forma, el CDPF disposarà d'una seu estable per a les seves reunions, amb el següent detall:

Seu reunions: Sala mòbil del vestíbul principal del HGCS
 

Dia reunió: Quart divendres del mes de maig i novembre
Hora: 13:00 h