Missió i Valors de l'Escola Universitària d'Infermeria "Nuestra Señora del Sagrado Corazón"

La Infermeria espanyola en els últims anys ha anat avançant i clarificant els seus objectius, el de constituir-se i créixer com una disciplina científica capaç d'identificar i delimitar el seu camp professional específic, el d'ampliar les seves competències professionals en noves àrees de treball i el de desenvolupar la seva propi cos de coneixements.

L'Escola d'Infermeria de Castelló parteix del convenciment que la Infermeria està arrelada en el coneixement científic, que accepta coneixements d'altres ciències, però es construeix com a disciplina mitjançant un procés que es fonamenta en grans principis universals.

Els conceptes que defineixen el marc conceptual de la Infermeria són Persona, Entorn, Salut i el Rol Professional d'Infermeria.

No hi ha dubte que l'Ensenyament de la Infermeria estarà determinada per la imatge mental que es tingui d'ella, el "com" i el "què" d'aquesta ensenyament. El Marc Conceptual guia al professional d'Infermeria per utilitzar el Procés d'Infermeria com a mètode de tractar els problemes que es presenten en qualsevol camp i situació de la disciplina.


ÉSSER HUMÀ

És un ésser únic, individual, encara que amb característiques comunes a la seva espècie, amb tres aspectes (biològic, psicològic i social), interrelacionats i interdependents, que viu en constant interacció amb el seu entorn, el que condiciona en gran part per al seu desenvolupament, la seva nivell de salut i la seva mort.

LA SALUT

És un procés complex de creixement i desenvolupament de l'ésser humà, que no sempre se succeeix sense dificultats i que inclou la totalitat de la persona. La salut es relaciona amb l'estil de vida de cada individu i la forma amb què afronta el procés de creixement i desenvolupament, dins dels patrons culturals en què viu i es desenvolupa.

L'ENTORN

Conjunt de totes les condicions i influències externes i internes que afecten la vida i al desenvolupament d'un organisme (persona) amb el qual interacciona.

INFERMERIA

És un servei dirigit a l'individu ia la comunitat en el seu propi mitjà o en qualsevol de les baules de l'assistència sanitària amb l'objectiu de donar suport per a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, curatius, de rehabilitació i els encaminats a procurar una mort digna.

Aquest centre, conscient de la responsabilitat que li correspon, inicia els alumnes en la investigació, tractant d'estimular en ells el pensament crític i l'habilitat de fer avaluacions objectives i rigoroses dels treballs d'investigació. D'aquesta manera, seran capaços de prendre decisions per anar incorporant els resultats convenients per millorar la seva pràctica.

L'Escola d'Infermeria de Castelló assumeix el Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola.